UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie

Dane placówki


Opis placówki

Akademia Morska w Szczecinie jest uczelnią cywilną, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem pracę na morzu i lądzie. Nasi absolwenci to osoby doskonale przygotowane do wymogów rynku pracy – dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną wiedzą techniczną.

 Uczelnia z przyszłością

Absolwenci wydziałów: Nawigacyjnego i Mechanicznego mają jasno określoną i pewną drogę awansu zawodowego. Pierwsza praca po studiach to zarobki w wysokości ponad 1000 euro miesięcznie. Już po sześciu latach, w wieku niespełna 30 lat można zdobyć dyplom kapitana żeglugi wielkiej lub starszego oficera mechanika i wynagrodzenie około 5000 euro!

Osoby, które chcą pracować na lądzie, znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach przemysłu okrętowego i maszynowego, jako wysoko cenieni specjaliści dozoru technicznego oraz diagnostyki i remontów maszyn, w laboratoriach badawczych, instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska na różnych szczeblach administracji państwowej, w przedsiębiorstwach armatorskich, stoczniach i portach, biurach projektowych i służbach dozoru technicznego.

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu pozwala zdobyć kwalifikacje liczące się w międzynarodowym systemie transportowym i pracować w branżach dających szansę na awans i rozwój zawodowy. Absolwent tego wydziału to wykwalifikowany technomenadżer z wiedzą ekonomiczną i tytułem inżyniera – tym samym ma przewagę nad zwykłymi ekonomistami. Zajmuje stanowiska w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych, logistycznych, a jego zarobki – dzięki specjalistycznej wiedzy – kształtują się powyżej przeciętnej.

 Wysoki poziom kształcenia

W akademii stale dbamy o zachowanie najlepszych standardów nauczania – nasze programy kształcenia spełniają wszelkie wymogi  Międzynarodowej Konwencji STCW 78/95 i są dostosowane do współczesnych warunków eksploatacji floty. Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się między innymi: świetnie wyposażony statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, laboratoria i pracownie specjalistyczne, symulatory, silniki, kokpity sterownicze, elektroniczne mapy oraz nowoczesne pracownie komputerowe. Dzięki niej nasi absolwenci są profesjonalistami uznanymi w Europie i na całym świecie, bowiem w trakcie nauki zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną ale i umiejętności praktyczne, zależnie od kierunku kształcenia.

W 2012 roku Akademia Morska w Szczecinie zajęła drugie miejsce w rankingu uczelni wyższych opublikowanym przez tygodnik “Wprost”, a w kategorii “uczelnie techniczne” była najlepsza.

 Zaplecze socjalne

Naszym studentom zapewniamy pomoc socjalną i miejsce w akademiku. Każdy, kto spełnia warunki formalne, może się ubiegać o stypendia: socjalne, rektora lub zapomogi losowe.

W program nauczania wpisane są także płatne praktyki, uruchomiliśmy również program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych.

Obecnie panuje powszechne przekonanie, że nawet wyższe wykształcenie nie gwarantuje sukcesu zawodowego. Nie dotyczy to naszych absolwentów. Flota światowa potrzebuje od zaraz 40 tysięcy specjalistów: kapitanów, oficerów pokładowych i oficerów mechaników okrętowych. Dlatego studia w Akademii Morskiej w Szczecinie stwarzają szansę na szybki awans zawodowy i wysokie zarobki w młodym wieku.

To łatwiejsze niż myślisz

Nabór na uczelnię odbywa się według prostych zasad. Wystarczy zdać egzamin maturalny i złożyć odpowiednie dokumenty. Dla tych, którzy nie wierzą, że poziom ich wykształcenia jest wystarczająco dobry, aby poradzić sobie z przedmiotami ścisłymi w toku studiów Akademia Morska w Szczecinie organizuje bezpłatne zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki.

Wydział Nawigacyjny

 

Kierunki kształcenia 2014/2015

Kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności kształcenia nastąpi w trakcie III semestru nauki. Decyzję o uruchomieniu specjalności podejmuje dziekan.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA*

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

– transport morski (TM)

– połowy morskie (PM)

– inżynieria ruchu morskiego (IRM)

– pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne   (PHiON)

– ratownictwo (RAT)

– morskie systemy informatyczne (MSI)

– eksploatacja jednostek pływających offshore (OFF)

– transport morski i śródlądowy (TMiŚ)

– górnictwo morskie (GM)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– inżynieria bezpieczeństwa transportu morskiego IBTM)

– technologie i systemy nawigacyjne (TiSN)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

– geoinformatyka (G)

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

– informatyka morska (IM)

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA*

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

– transport morski (TM)

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:

– transport morski (TM)

KIERUNEK: GEODEZJA I KARTOGRAFIA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

– geoinformatyka (G)

KIERUNEK: INFORMATYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

– informatyka morska (IM)

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: NAWIGACJA

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:

– transport morski (TM)

– transport morski (TM) – studia w języku angielskim

* planowane jest utworzenie grupy dydaktycznej z wykładowym językiem angielskim

Wydział Mechaniczny

kierunki kształcenia 2014/2015

Kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności kształcenia nastąpi w trakcie III semestru nauki. Decyzję o uruchomieniu specjalności podejmuje dziekan.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

– układy napędowe z silnikami tłokowymi

– napędy turbinowe

– eksploatacja zbiornikowców

– eksploatacja chemikaliowców

– eksploatacja chłodnicowców

– eksploatacja gazowców

– komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

– elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

– eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych (EOUNiE)

– diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych (DiRMiUO)

 

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– diagnostyka i remonty siłowni wiatrowych (DiRSW)

– ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów (OŚwEFiP)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone

wspólnie z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu

KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowana specjalność:

– elektroautomatyka okrętowa (EO)

 

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowana specjalność:

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowane specjalności:

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE) ­– studia w j. angielskim

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*

studia 4-letnie (4 sesje zjazdowe), oferowane specjalności:

– eksploatacja siłowni okrętowych (ESO)

Kierunki dyplomowania:

– układy napędowe z silnikami tłokowymi

– napędy turbinowe

– eksploatacja zbiornikowców

– eksploatacja chemikaliowców

– eksploatacja chłodnicowców

– eksploatacja gazowców

– komputerowe systemy sterowania siłownią okrętową

– elektroenergetyka okrętowa i systemy sterowania

 

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowana specjalność:

– ochrona środowiska w eksploatacji floty i portów (OŚwEFiP)

 

KIERUNEK: MECHATRONIKA

studia 4-letnie (8 semestrów), oferowane specjalności:

– elektroautomatyka okrętowa (EO)

– mechatronika systemów energetycznych (MSE)

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN*

studia 2-letnie (2 sesje zjazdowe), oferowana specjalność:

– budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych (BiEMSE)

* planowane jest utworzenie grupy dydaktycznej z wykładowym językiem angielskim

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu

kierunki kształcenia 2014/2015

Kandydaci przyjmowani są na kierunek, a wybór specjalności kształcenia nastąpi w trakcie III semestru nauki. Decyzję o uruchomieniu specjalności podejmuje dziekan.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT*

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– zarządzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE)

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

– żegluga śródlądowa (ŻŚ)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– ubezpieczenia transportowe (UT)

– ekologistyka (E)

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– logistyka przedsiębiorstw (LP)

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– informatyka w logistyce (IwL)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

– zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

– systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach (SBwPiU)

– informatyczne systemy zarządzania produkcją (ISZP)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE) – studia prowadzone

wspólnie z Wydziałem Mechanicznym

 

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI*

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowane specjalności:

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

– Maritime Management – studia prowadzone w języku angielskim

 

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

 

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia (inżynierskie)

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– zarządzanie systemami transportowymi w Europie (ZSTwE)

– logistyka transportu zintegrowanego (LTZ)

– ekologistyka (E)

– żegluga śródlądowa (ŻŚ)

– ubezpieczenia transportowe (UT)

– eksploatacja portów i floty morskiej (EPiFM)

 

KIERUNEK: LOGISTYKA

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– logistyka przedsiębiorstw (LP)

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie

transportowym (LiZwEST)

– informatyka w logistyce (IwL)

 

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 3,5-letnie (7 semestrów), oferowane specjalności:

– zarządzanie jakością produkcji i usług (ZJPiU)

– zarządzanie innowacjami w produkcji i usługach (ZIwPiU)

– systemy bezpieczeństwa w produkcji i usługach (SBwPiU)

– informatyczne systemy zarządzania produkcją (ISZP)

– zarządzanie przemysłowymi systemami energetycznymi (ZPSE)

 

Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

 

KIERUNEK: TRANSPORT

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

– systemy transportu zintegrowanego (STZ)

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

studia 1,5-roczne (3 semestry), oferowana specjalność:

– logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym (LiZwEST)

* planowane jest utworzenie grupy dydaktycznej z wykładowym językiem angielskim

 

Dane naboru

Dziekanat Wydziału Nawigacyjnego
dn@am.szczecin.pl; (91) 48-09-515,
ul.Wały Chrobrego 1-2;

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
dm@am.szczecin.pl (91) 48-09-513,
ul.Wały Chrobrego 1-2 ;

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu
dt@am.szczecin.pl (91) 48-09-686

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015