UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda

Dane placówki


Opis placówki

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach powołana została w listopadzie 1995 roku. Prowadzi studia na kierunku pedagogika, a także studia podyplomowe i kursy.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna prowadzi w szerokim zakresie działalność naukowo-badawczą. Jest organizatorem wielu konferencji naukowych  o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym. Uczelnia prowadzi monitoring spraw i problemów społecznych w obszarze lokalnym. Jest instytucją sporządzającą naukowe raporty z tego zakresu, będące przedmiotem analiz podmiotów polityki społecznej i pracy socjalnej. Uczelnia przyznaje Górnośląski Laur Naukowy „Sapere Aude” wybitnym osobistościom Śląska, Polski, Europy i Świata, wnoszącym trwałe humanistyczne i uniwersalne wartości do kultury narodowej  i europejskiej. Ponadto Górnośląska WSP prowadzi Uniwersytety Trzeciego Wieku dla senioralnych społeczności lokalnych miast i gmin regionu: Mysłowice, Lędziny i Bieruń oraz Akademię Dziecięcą GENIUS.

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach czynnie uczestniczy w procesie umiędzynarodowienia poprzez wymianę studentów i kadry naukowo – dydaktycznej, stosowanie Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS) oraz prowadzenie działań mających na celu wspieranie organizacji praktyk i badań naukowych. Uczelnia jest zaangażowana w następujące projekty: GRUNDTVIG „ActiveICT – Active citizenship through Information and Communication Technologies at all ages”, Comenius, ERASMUS i Leonardo da Vinci. Uczelnia bierze również udział w cyklicznych konferencjach międzynarodowych: ICELW is an international conference focused on e-learning in the workplace oraz Conference on Elderly and New Technologies w Castelló de la Plana (Hiszpania). Pracownicy Górnośląskiej WSP są członkami międzynarodowych stowarzyszeń takich jak: CLADEA, SEA (Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego), ILEA (International E-Learning Association), EUROCALL (European Association for Computer-Assisted Language Learning), EAS (Europea Association for Security), CCN (The Consumer Citizenship Network), EDEN (European Distance Education Network), NAP (Network of Academics and Professionals).

Uczelnia należy do Europejskiej Transnarodowej Sieci Placówek Edukacyjnych szkolących dyrektorów placówek pomocy społecznej pod egidą Europejskiego Stowarzyszenia EURODIR. Posiada certyfikat „Wiarygodna Szkoła”. Uczelnia posiada własne Wydawnictwo, którego nakładem publikowane są prace naukowe zwarte, w tym redaktorskie i autorskie oraz skrypty. Wydawnictwo Górnośląskiej WSP posiada własne wydawnictwa ciągłe m.in. „Nauczyciel i Szkoła” (ISSN 1426-9899, 4 punkty MNiSW). Przy uczelni funkcjonuje chór Tota Anima Cantate, którego muzyczne projekty artystyczne zyskały żywe zainteresowanie, doczekały się wielu prezentacji w kraju i zagranicą, w tym również emisji w telewizji. Duże formy wokalno – instrumentalne to m.in.: prawykonanie w Filharmonii Śląskiej dzieła „Wszystko ma swój czas” wg Księgi Eklezjasty w tłum. Cz. Miłosza (2002 r.) i tenże koncert w Filharmonii Krakowskiej pod patronatem Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego, oratorium „Omnia Nuda Et Aperta” do poematu Jana Pawła II Tryptyk rzymski (2005 r.), widowisko muzyczno-baletowe „DEZYDERATA” (2005 r.), „Stabat Mater”  – B. Pergolesi (2009 r.).

STUDIA I STOPNIA ( LICENCJACKIE )

Kierunek :

PEDAGOGIKA specjalności :

–    Pedagogika resocjalizacyjna

–    Pedagogika wczesnoszkolna (specjalizacja nauczycielska)

–    Pedagogika przedszkolna (specjalizacja nauczycielska)

–    Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

–    Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

–    Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (specjalizacja nauczycielska)

–    Opieka dziecięca

–    Kwalifikowana opieka nad dzieckiem w środowisku domowym

 

STUDIA II STOPNIA ( MAGISTERSKIE )

Kierunek :

PEDAGOGIKA specjalności :

–     Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

–     Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną

–     Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (specjalizacja nauczycielska)

–     Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii (specjalizacja nauczycielska)

–     Pedagogika przedszkolna z wspomaganiem logopedycznym (specjalizacja nauczycielska)

–     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z opieką społeczną

–     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z diagnozą i terapią

–     Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (specjalizacja nauczycielska)

–     Opieka dziecięca z wczesną interwencją

STUDIA PODYPLOMOWE i KURSY

Dane naboru

Dział Nauczania
tel. (32) 225 35 12, (32) 225 35 05;
41-400 Mysłowice, ul. Powstańców 19
Pokój 202

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015