UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Międzynarodowowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o

Międzynarodowowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o.o

Dane placówki


Opis placówki

MSBiF została założona w 1991 r. z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego oraz Centre de Formation de la Profession Bancaire; posiada status niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego; jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez WUP w Katowicach; należy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i stowarzyszenia European Banking and Financial Services Training Association EBTN; jako jedna z trzech instytucji szkoleniowych w Polsce posiada akredytację EBTN uprawniającą do przeprowadzania egzaminów upoważniających do otrzymania Europejskiego Certyfikatu Bankowca ECB EFCB; w roku 2011 zajęła pierwsze a w 2012 drugie miejsce w rankingu Związku Banków Polskich na najbardziej docenianą przez sektor bankowy w Polsce instytucję szkoleniową; dwukrotnie została uhonorowana Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji, należy do grona najbardziej doświadczonych w Polsce instytucji szkoleniowych działających głównie na rzecz banków i instytucji finansowych; w gronie swoich Klientów posiada również przedsiębiorstwa z innych sektorów gospodarki, a także jednostki administracji publicznej i jednostki samorządów terytorialnych. Posiadamy szerokie, poparte sukcesami, doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie z funduszy unijnych projektów szkoleniowych zaprojektowanych dla i przy udziale naszych Klientów, w ich późniejszej realizacji, jak również zarządzaniu nimi i ich rozliczaniu.

MSBiF prowadzi najwyższej jakości specjalistyczne szkolenia krótko – i długoterminowe, podnoszące wiedzę i doskonalące praktyczne umiejętności zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników poszczególnych departamentów przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.
Nasza niezwykle szeroka oferta programowa jest tworzona pod dyktando bieżących potrzeb naszych Klientów. Programy realizowanych przez nas szkoleń zawarte są w następujących zakresach tematycznych:
– rozwój kompetencji menedżerskich
– rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych
– sprzedaż i obsługa klienta
– działalności kredytowa
– ekonomika i finanse
– zarządzanie ryzykiem
– zarządzanie projektami i procesami
– prawo i podatki.
We współpracy z niezależnymi ekspertami prowadzimy też działalność doradczą w zakresie badania potrzeb szkoleniowych, które zwykle poprzedzają proces konstrukcji kompleksowych programów doskonalenia zawodowego pracowników.

Dane naboru

Biura szkoleń:
tel. 32 2513 338, 32 2516 834,
ul. Koszarowa 6, pokój nr 63 i 64

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015