UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Dane placówki


Opis placówki

“PWSZ w Koninie powstała w 1998 r. Uczelnia prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie i inżynierskie. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uczelni uprawniają do legitymowania się wykształceniem wyższym pierwszego stopnia oraz stanowią podstawę do podjęcia studiów magisterskich. Uczelnia prowadzi także studia II stopnia- uzupełniające magisterskie: filologia angielska z językiem niemieckim – II stopień (studia uzupełniające magisterskie) oraz filologia germańska z językiem angielskim – II stopień (studia uzupełniające magisterskie). Mieści się w trzech kampusach, posiada dwa domy studenta.

“Oferowane kierunki i specjalności licencjackie i inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne:

Wydział Społeczno-Humanistyczny

Bezpieczeństwo wewnętrzne
– bezpieczeństwo systemów i procesów logistycznych
– zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne
– formacje umundurowane i uzbrojone

Filologia (tylko stacjonarne):
– filologia angielska z językiem niemieckim
– filologia angielska z językiem rosyjskim
– filologia angielska z językiem i kulturą biznesu
– filologia germańska z językiem i kulturą biznesu
– filologia germańska z komunikacją interpersonalną
– filologia germańska z elementami logistyki

Logistyka
– logistyka handlu i spedycja
– logistyka i organizacja produkcji

Pedagogika:
– edukacja elementarna z językiem angielskim
– edukacja elementarna z informatyką szkolną
– edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem pedagogiczno-psychologicznym

Praca socjalna:
– asystent rodziny
– menedżer w pomocy społecznej
– praca socjalna z resocjalizacją
– praca socjalna w pomocy społecznej

Zarządzanie:
– Business Management
– finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
– komunikacja marketingowa
– zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
– zarządzanie logistyką
– zarządzanie przedsiębiorstwami

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska

Budownictwo

Inżynieria środowiska

Mechanika i budowa maszyn
-automatyzacja urządzeń
-konstrukcja i technologia maszyn
-maszyny i urządzenia energetyczne
-przygotowanie i organizacja produkcji

WKFiOZ

Dietetyka
-poradnictwo dietetyczne
-żywienie w sporcie i odnowie biologicznej

Fizjoterapia

Turystyka i rekreacja
– menedżer turystyki i rekreacji
– obsługa ruchu turystycznego
– rekreacja ruchowa
– turystyka uzdrowiskowa
– turystyka i rekreacja z językiem obcym

Wychowanie fizyczne
– wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną
– wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w piłce recznej, piłce siatkowej, piłce nożnej, koszykówce, pływaniu, lekkiej atletyce.

Oferowane studia II stopnia:
• filologia angielska z językiem niemieckim – II stopień (studia uzupełniające magisterskie)
• filologia germańska z językiem angielskim – II stopień (studia uzupełniające magisterskie)

Dane naboru

Prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015