UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Dane placówki


Opis placówki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, powstała w 1998 roku, wyrosła z bogatych tradycji oświatowych i aktualnych potrzeb edukacyjnych regionu.

Uczelnia dysponuje szeroką
i atrakcyjną ofertą kształcenia na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia.

Sądecką PWSZ tworzy
6 Instytutów (Ekonomiczny, Języków Obcych, Kultury Fizycznej, Pedagogiczny, Techniczny oraz Zdrowia), które prowadzą  łącznie
13 kierunków kształcenia .

Uczelnia dba o najwyższą jakość kształcenia, pozyskuje dotacje na ciągłe doposażenie bazy dydaktycznej i rozwój infrastruktury, a także aktywnie współpracuje
z innymi uczelniami w kraju
i za granicą, ze szkołami oraz ze środowiskiem lokalnym.

Programy kształcenia zapewniają nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale głównie nabycie umiejętności niezbędnych w praktyce zawodowej oraz kompetencji społecznych.

Studia I stopnia  (licencjackie lub inżynierskie)

 INSTYTUT EKONOMICZNY

Kierunek EKONOMIA

Specjalności:
– administracja i finanse sektora publicznego;

– finanse i rachunkowość przedsiębiorstw;

–  ekonomika turystyki  i rekreacji;

-fundusze i projekty Unii Europejskiej;

– zarządzania projektami.

Kierunek e-ADMINISTRACJA

Specjalności:

e-administracja gospodarcza;

– e-administracja samorządowa;

 INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH

Kierunek FILOLOGIA

Specjalności

– język angielski – translatoryka
– język niemiecki – translatoryka
– język rosyjski – translatoryka

Moduły w ramach specjalności:

– Język angielski – tłumaczeniowy

– Dwujęzyczny – tłumaczeniowy (drugi język:   niemiecki lub rosyjski)

– Język angielski w biznesie

– Język niemiecki – tłumaczeniowy

– Język niemiecki w biznesie

– Język rosyjski – tłumaczeniowy

– Język rosyjski w biznesie

 INSTYTUT PEDAGOGICZNY

Kierunek EDUKACJA

ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK

PLASTYCZNYCH

Specjalności:

– edukacja plastyczna z informatyką;

– sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu;

Kierunek PEDAGOGIKA

Specjalności:

edukacja przedszkolna  i wczesnoszkolna;

– nauczanie początkowe z językiem angielskim; –  wychowanie przedszkolne   z terapią

pedagogiczną,

–  logopedia i terapia pedagogiczna;

– praca kulturalno-oświatowa i terapia
zajęciowa;

-pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

Kierunek MATEMATYKA

Specjalności:

– edukacja matematyczno-przyrodnicza;

– matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

 

INSTYTUT ZDROWIA

Kierunek PIELĘGNIARSTWO;

Kierunek RATOWNICTWO MEDYCZNE

 INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ

Kierunek FIZJOTERAPIA

Kierunek WYCHOWANIE

FIZYCZNE

Specjalności:

– wychowanie fizyczne z odnową biologiczną
i gimnastyką korekcyjną;

– wychowanie fizyczne z odnową biologiczną

i specjalizacją instruktorską;

– wychowanie fizyczne z gimnastyką
korekcyjną i specjalizacją instruktorską
INSTYTUT TECHNICZNY

 Kierunek INFORMATYKA

Specjalność:

-informatyka stosowana

Kierunek MECHATRONIKA

Specjalność:

– mechatronika stosowana;

– mechatronika pojazdów samochodowych

Kierunek ZARZĄDANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

inżynieria mechaniczna

– ekoenergetyka

– inżynieria produkcji żywności

Studia II stopnia (magisterskie)

Kierunek ZARZĄDANIE

 I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

– ekonomika i organizacja

produkcji i usług;

– technologie produkcji

i eksploatacji systemów

technicznych.

Dane naboru

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
Tel.: (18) 443 45 45, 547 56 02, 547 56 03
wew.107,108, 109
ul. Staszica 1
33-300 Nowy Sącz
nr pok.19

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015