UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Dane placówki


Opis placówki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu jest uczelnią wyższą kształcącą w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Prowadzi również studia podyplomowe oraz szkolenia. Naszą kadrę dydaktyczną stanowią wybitni specjaliści wywodzący się z różnych renomowanych ośrodków akademickich. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynkach przy ulicy Wojska Polskiego 99 w Wałczu. Dopiero, co odremontowane sale dydaktyczne wyposażone są w sprzęty multimedialne zaś laboratoria sprzęty specjalistyczne, przez co posiadają bardzo wysoki standard kształcenia.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA:

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Bankowość i ubezpieczenia, Meneżer administracji, Biznes i finanse, Podatkowo-księgowa obsługa podmiotów gospodarczych, Menedżer projektów europejskich;

INFORMATYKA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI – specjalności: Technologie internetowe, Systemy informatyczne w zarządzaniu;

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI – specjalności: Technologie internetowe w zarządzaniu, Logistyka przemysłowa, Programowanie obrabiarek i urządzeń tehnologicznych, Inżynieria eksploatacji pojazdów samochodowych;

LINGWISTYKA STOSOWANA – JĘZYK ANGIELSKI – specjalnośći: Język angielski w obrocie prawno-gospodarczym – specjalizacja: Translatoryka, specjalność: Kształcenie ogólnofilologiczne, specjalizacja: Społeczno-kulturowe aspekty Welkiej Brytanii i USA; PEDAGOGIKA – specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja elementarna i integracyjna, Pedgogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńcza z geragogiką;

WYCHOWANIE FIZYCZNE – specjalności: Ochrona osób i mienia, Trenerska(piłka nożna lub piłka siatkowa), Menedżer sportu, Gerakinezjologia, Nauczycielska z dodatkową specjalnością korekcja wad postawy;

ADMINISTRACJA – specjalności: Administrowanie bezpieczeństwem, Administracja samorządowa.

STUDIA PODYPLOMOWE: Informatyka dla zastosowań praktycznych; Technika i informatyka; Zarządzanie w oświacie;zarządzanie w finansach publicznych; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna; Teoria i praktyka tłumaczenia; Diagnoza i terapia pedagogiczna; Przygotowanie pedagogiczne; Oligofrenopedagogika z logopedią; Doradztwo zawodowe; Wychowanie fizyczne.

Dane naboru

DZIEKANAT WYDZIAŁU SPOŁECZNO - INŻYNIERYJNEGO PWSZ W WAŁCZU,
TEL. 67/ 250 01 87,
UL. WOJSKA POLSKIEGO 9, 78-600 WAŁCZ,
BUDYNEK NR 4, POKÓJ 103

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015