UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Dane placówki


Opis placówki

Jesteśmy placówką z tradycjami solidnego kształcenia i doskonalenia od 1945 roku. Proponujemy interesujące studia oraz zdobycie ciekawych zawodów. Na bieżąco poszerzamy ofertę o nowe kierunki i specjalności, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Współpracujemy ze szkołami wyższymi krajowymi i zagranicznymi. Gwarantujemy wysoki poziom kształcenia, zapewniający dobry start w wyuczonej specjalności. Dotychczasowe doświadczenia przekonują o tym, że tutejsza kadra naukowo-dydaktyczna, złożona ze znakomitych specjalistów i uznanych naukowców, będzie sojusznikiem i partnerem w pokonywaniu ewentualnych trudności, wiążących się z nową drogą rozwoju młodzieży. Posiadamy bazę dydaktyczną i socjalną złożoną z wielu dobrze wyposażonych obiektów, takich jak: kryta pływalnia, sale gimnastyczne, stadion, dom studenta. Wszystkie te obiekty mieszczą się w najbliższym otoczeniu uczelni.

Studia licencjackie i inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne.
Automatyka i robotyka: automatyka przemysłowa, sterowniki logiczne; Architektura i urbanistyka; Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych: kreacja plastyczna z grafiką użytkową, obraz cyfrowy i fotograficzny, techniki malarskie i projektowanie witrażu, aranżacja wnętrz, arteterapia; Filologia: angielska, germańska, słowiańska; Socjologia: kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, media i komunikacja społeczna, zarządzanie finansami w organizacji, pracownik administracji samorządowej; Bezpieczeństwo państwa: bezpieczeństwo polityczno-militarne, bezpieczeństwo społeczno-ekonomiczne; Administracja: administracja publiczna, administracja gospodarcza; Pedagogika: pedagogika resocjalizacyjna, edukacja elementarna, terapia psychopedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego; Wychowanie fizyczne: wychowanie fizyczne w szkole, instruktorsko-trenerska, odnowa biologiczna, trener personalny, kinezygerontoterapia.

Dane naboru

Referat rekrutacji i spraw socjalnych studentów
tel. 32 418 23 18
budynek A, punkt rekrutacyjny

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015