UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Dane placówki

  • adres: 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
  • telefon: 34 361 07 26, 34 325 02 81
  • fax: 34 361 23 85
  • strona www: http://www.pcz.pl

Opis placówki

Politechnika Częstochowska jest uczelnią z ponad 60-letnią tradycją, najstarszą i największą w regionie. Posiada 6 Wydziałów:

– Wydział Budownictwa,

– Wydział Elektryczny,
– Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki,
– Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów,

– Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii,
– Wydział Zarządzania.

Politechnika Częstochowska jest nowoczesną i dobrze wyposażoną Uczelnią posiadającą bogatą ofertę dydaktyczną i wysoki poziom kształcenia. Politechnika Częstochowska nie tylko kształci kadrę inżynierską, jej działania to również ważny czynnik wspomagający rozwój miasta i regionu, dzięki potencjałowi intelektualnemu, prowadzonej współpracy
z gospodarką, przemysłem, władzami samorządowymi oraz organizacjami kulturalnymi
w regionie.

Wszystkie Wydziały Politechniki Częstochowskiej mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora, a pięć z nich  – do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych kształci się obecnie w ramach 28 kierunków studiów około 11,5 tysiąca studentów, którzy mają do wyboru ponad  100 specjalności.

Co roku w Politechnice Częstochowskiej przybywa kilka nowych kierunków. W roku poprzednim uruchomione zostały nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo i higiena pracy, inżynieria chemiczna i procesowa, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna oraz recykling materiałów. W roku akademickim 2013/2014 otworzyliśmy trzy kierunki:  inżynieria infrastruktury i drogownictwo, automatyka i robotyka oraz przedsiębiorczość w Internecie.

Na naszej Uczelni, wzorem większości szkół wyższych w krajach Unii Europejskiej, obowiązuje punktowy system zaliczania wykładów, dzięki czemu studenci mogą odbywać część studiów w zagranicznych ośrodkach akademickich. Taką możliwość daje przede wszystkim uczestnictwo w programach europejskich.

Dzięki uczestnictwu Politechniki Częstochowskiej m.in. w 7. Programie Ramowym, w Mechanizmie Norweskim oraz w programach edukacyjnych LLP-ERASMUS, studenci mogą wyjeżdżać na studia do partnerskich uczelni zagranicznych.

Politechnika rozszerza swoją ofertę dydaktyczną dla tych, którzy chcą studiować w języku angielskim, zarówno młodzieży zagranicznej, jak i znających języki obce Polaków.

W ramach European Faculty of Engineering prowadzony jest nabór na studia w języku angielskim w zakresie:

– Computer Modelling and Simulation,

– Business and Technology,

– Intelligent Energy,

– Biotechnology for Environmental Protection.

Uczelnia posiada znakomitą bazę dydaktyczną i infrastrukturę studencką, nowoczesne laboratoria i sale wykładowe, trzy domy akademickie, a także Bibliotekę Główną i biblioteki wydziałowe, stołówkę oraz kluby studenckie.

Od 1997 roku Uczelnia wydaje własne czasopismo środowiska akademickiego „Politechnika Częstochowska”.

Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej specjalizują się w edytorstwie technicznej książki naukowej, publikując monografie, podręczniki akademickie, skrypty i pomoce dydaktyczne.

Politechnikę Częstochowską opuściło dotychczas ponad 68 tysięcy absolwentów: inżynierów, magistrów i magistrów inżynierów.

Dzięki szerokiemu profilowi kształcenia oferowanemu przez naszą Uczelnię jej absolwenci trafiają do różnorodnych branż przemysłowych, zakładają własne firmy lub robią karierę w polityce czy administracji.

Politechnika Częstochowska dobrze kształci swoich studentów, jej absolwenci są przygotowani do nowych wyzwań, jakie niesie ze sobą rozwój nauki i techniki.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

 

Kierunek: budownictwo     

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– konstrukcje budowlane i inżynierskie

– technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

– architektura w budownictwie

 

Kierunek: budownictwo     

studia niestacjonarne I  stopnia inżynierskie, 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie, 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– konstrukcje budowlane i inżynierskie

– technologia, organizacja i zarządzanie w budownictwie

– architektura w budownictwie

 

 

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

 

Kierunek: automatyka i robotyka (planowany do uruchomienia)

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– automatyzacja procesów

– systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

 

Kierunek: automatyka i robotyka (planowany do uruchomienia)

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– automatyzacja procesów

– systemy sterowania w elektroenergetyce odnawialnej

 

Kierunek: inżynieria infrastruktury i drogownictwo (planowany do uruchomienia)

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalność:

– inżynieria infrastruktury budownictwa drogowego

 

Kierunek: elektrotechnika 

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– elektroenergetyka

– instalacje elektryczne w budownictwie

– komputeryzacja i robotyzacja procesów

 

Kierunek: elektrotechnika             

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– elektroenergetyka

– instalacje elektryczne w budownictwie

– komputeryzacja i robotyzacja procesów

 

Kierunek: informatyka      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– informatyka techniczna

– technologie internetowe i techniki multimedialne

– bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

 

Kierunek: informatyka      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– informatyka techniczna

– technologie internetowe i techniki multimedialne

– bezpieczeństwo sieciowych systemów informatycznych

 

Kierunek: informatyka      

studia stacjonarne II stopnia inżynierskie 1,5-letnie, 3 semestry

specjalności:

– systemy i sieci komputerowe

– inżynieria obrazu i grafika komputerowa

– modelowanie i symulacje w zarządzaniu

 

Kierunek: informatyka      

studia niestacjonarne II stopnia inżynierskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– systemy i sieci komputerowe

– inżynieria obrazu i grafika komputerowa

– modelowanie i symulacje w zarządzaniu

 

Kierunek: elektronika i telekomunikacja       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– cyfrowe przetwarzanie sygnałów

– elektronika układowa

 

Kierunek: elektronika i telekomunikacja       

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– cyfrowe przetwarzanie sygnałów

– elektronika układowa

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI

 

Kierunek: informatyka      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– inżynieria oprogramowania

– projektowanie aplikacji internetowych

– sieci komputerowe

 

Kierunek: informatyka      

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– aplikacje biznesowe i bazy danych

– informatyka stosowana

– inteligentne systemy informatyczne

– inżynieria oprogramowania

– programowanie systemów sztucznej inteligencji i robotów

– sieciowe technologie informacyjne

– zintegrowane systemy zarządzania i analizy danych

 

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:

– informatyka finansowa

 

Kierunek: informatyka      

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– inżynieria oprogramowania

– projektowanie aplikacji internetowych

– sieci komputerowe

 

Kierunek: informatyka      

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– sieci komputerowe

– inżynieria oprogramowania

 

Kierunek: matematyka       

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– matematyka finansowa i ubezpieczeniowa

– matematyka przemysłowa

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn  

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

– inżynieria cieplna i samochodowa

– komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

– przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo

– komputer modelling and simulation

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn  

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

– ekologiczne technologie spalania

– inżynieria energii

– inżynieria biomedyczna i sprzęt rehabilitacyjny

– komputerowe projektowanie maszyn

– przetwórstwo tworzyw polimerowych

– samochody

– spawalnictwo

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn  

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

– inżynieria cieplna i samochodowa

– komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

– przetwórstwo tworzyw sztucznych i spawalnictwo

 

Kierunek: mechanika i budowa maszyn  

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– automatyzacja procesów wytwarzania i robotyka

– cieplne systemy energetyczne

– ekologiczne technologie spalania

– inżynieria jakości i systemy wytwarzania

– komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń

– przetwórstwo tworzyw polimerowych

– samochody

– spawalnictwo

 

Kierunek: mechatronika    

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– projektowanie systemów mechanicznych

– systemy sterowania

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– informatyka medyczna

– inżynieria rehabilitacyjna

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna           

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– inżynieria rehabilitacyjna

– informatyka medyczna

 

Kierunek: energetyka       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: energetyka         

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ, MATERIAŁOWEJ I FIZYKI

STOSOWANEJ

 

Kierunek: metalurgia         

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– metalurgia ekstrakcyjna

– przeróbka plastyczna materiałów

– odlewnictwo

– recykling metali i ochrona środowiska

– informatyka stosowana

– technika cieplna

 

Kierunek: metalurgia         

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– metalurgia ekstrakcyjna

– przeróbka plastyczna materiałów

– odlewnictwo

– recykling metali i ochrona środowiska

– informatyka stosowana

– technika cieplna

– zarządzanie inżynierskie

– metalurgia chemiczna i przetwórstwo metali nieżelaznych, rzadkich i szlachetnych

 

Kierunek: metalurgia         

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– metalurgia ekstrakcyjna i odlewnictwo

– przeróbka plastyczna i ochrona środowiska

– metalurgia ekstrakcyjna

– metalurgia ekstrakcyjna i przeróbka plastyczna

 

Kierunek: inżynieria materiałowa 

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– materiały metaliczne i ceramiczne

– materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

– materiały i handel

 

Kierunek: inżynieria materiałowa 

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– materiały metaliczne i ceramiczne

– materiały polimerowe, biomateriały i kompozyty

– materiały i handel

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji     

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

– zarządzanie systemami produkcyjnymi

– informatyka w zarządzaniu i inżynierii produkcji

– inżynieria produkcji w ekorozwoju

– inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

– inżynieria produkcji odlewniczej

– inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie i odlewanych

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji     

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– zarządzanie logistyczne

– inżynieria produkcji w ekorozwoju

– zarządzanie przedsiębiorstwami przemysłowymi

– inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

– informatyka w zarządzaniu

– inżynieria produkcji odlewniczej

– inżynieria produkcji

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji     

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– inżynieria produkcji w ekorozwoju

– inżynieria produkcji wyrobów przerabianych plastycznie

– inżynieria produkcji odlewniczej

– zarządzanie systemami produkcyjnymi

– zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie

 

Kierunek: fizyka techniczna          

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– fizyka komputerowa

– inżynieria medyczna

– nanomateriały i nanotechnologie

– optyka okularowa

 

Kierunek: fizyka techniczna          

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– fizyka komputerowa

– inżynieria medyczna

– nanomateriały i nanotechnologie

– optometria

 

Kierunek: fizyka techniczna          

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– nanomateriały i nanotechnologie

– fizyka komputerowa

– inżynieria medyczna

– optyka okularowa

 

Kierunek: fizyka techniczna          

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– nanomateriały i nanotechnologie

– fizyka komputerowa

– inżynieria medyczna

– optometria

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– biomateriały

– informatyka medyczna

– aparatura medyczna

 

Kierunek: inżynieria biomedyczna           

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– biomateriały

– informatyka medyczna

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy           

studia niestacjonarne I stopniainżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa      

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– ekstrakcja i recykling metali

– chemia żywności

– chemia kosmetyków

 

Kierunek: inżynieria chemiczna i procesowa

studia niestacjonarne I stopniainżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– ekstrakcja i recykling metali

– chemia żywności

– chemia kosmetyków

 

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa       

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

 

Kierunek: recykling materiałów

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– recykling materiałów metalicznych

– recykling materiałów niemetalicznych

 

Kierunek: recykling materiałów

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– recykling materiałów metalicznych

– recykling materiałów niemetalicznych

 

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII

 

Kierunek: inżynieria środowiska  

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

– inżynieria energii

– innowacyjne technologie i zarządzanie  środowiskiem

– zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

– biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów

 

Kierunek: inżynieria środowiska

studia niestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów 

studia niestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalność:

– urządzenia sanitarne

 

Kierunek: ochrona środowiska     

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– systemy ochrony środowiska

– toksykologia i biomonitoring środowiska

 

 

Kierunek: energetyka       

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

studia stacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

Kierunek: biotechnologia   

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalność:

– biotechnologia środowiska

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 

Kierunek: zarządzanie

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– zarządzanie finansami i bankowość

– zarządzanie zespołami pracowniczymi

– marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

– przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw

– zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

– zarządzanie projektem międzynarodowym

– rachunkowość w zarządzaniu

– zarządzanie nieruchomościami

– informatyka w biznesie

 

Kierunek: zarządzanie
studiastacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– zarządzanie finansami i bankowość

– zarządzanie zespołami pracowniczymi

– marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

– zarządzanie jakością

– zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

– informatyka w biznesie

– marketing międzynarodowy

– komunikacja w biznesie – język angielski

– komunikacja w biznesie – język niemiecki

– zarządzanie projektem międzynarodowym

– rachunkowość w zarządzaniu

– zarządzanie nieruchomościami

 

Kierunek: zarządzanie

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– zarządzanie finansami i bankowość

– zarządzanie zespołami pracowniczymi

– marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

– przedsiębiorczość i rozwój przedsiębiorstw

– zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

– zarządzanie projektem międzynarodowym

– rachunkowość w zarządzaniu

– zarządzanie nieruchomościami

 

Kierunek: zarządzanie
studianiestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– zarządzanie finansami i bankowość

– zarządzanie zespołami pracowniczymi

– marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem

– zarządzanie jakością

– zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi

– informatyka w biznesie

– marketing międzynarodowy

– komunikacja w biznesie – język angielski

– komunikacja w biznesie – język niemiecki

– zarządzanie projektem międzynarodowym

– rachunkowość w zarządzaniu

– zarządzanie nieruchomościami

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji     

studiastacjonarne I stopnia inżynierskie 3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– zarządzanie produkcją i jakością

– zarządzanie rozwojem i konsulting

– informatyka w zarządzaniu

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

– zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji     

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– doskonalenie procesów produkcyjnych  i usługowych

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– informatyka w zarządzaniu

– zarządzanie rozwojem i konsulting

– zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

– zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji     

studianiestacjonarne I stopnia inżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– zarządzanie produkcją i jakością

– zarządzanie rozwojem i konsulting

– informatyka w zarządzaniu

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

– zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Kierunek: zarządzanie i inżynieria produkcji

studianiestacjonarne II stopnia magisterskie 1,5-roczne, 3 semestry

specjalności:

– doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– informatyka w zarządzaniu

– zarządzanie rozwojem i konsulting

– zarządzanie logistyczne i innowacyjność w przemyśle

– zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie

 

Kierunek: informatyka i ekonometria      

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– e-biznes

– ekonometria i analiz rynku

 

Kierunek: logistyka 

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– systemy logistyczne

– zarządzanie transportem

– inżynieria procesów logistycznych

 

Kierunek: logistyka 

studiastacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– zarządzanie łańcuchami dostaw

– zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

– zarządzanie informacją logistyczną

 

Kierunek: logistyka 

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– systemy logistyczne

– zarządzanie transportem

– inżynieria procesów logistycznych

 

Kierunek: logistyka 

studianiestacjonarne II stopnia magisterskie 2-letnie, 4 semestry

specjalności:

– zarządzanie łańcuchami dostaw

– zarządzanie logistyczne w handlu i dystrybucji

– zarządzanie informacją logistyczną

 

 

Kierunek: zdrowie publiczne                          

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna

– zarządzanie w ochronie zdrowia

– kinezyprofilaktyka gerontologiczna

 

Kierunek: zdrowie publiczne         

studia niestacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– promocja zdrowia, rekreacja i odnowa biologiczna

– zarządzanie w ochronie zdrowia

 

Kierunek: filologia  

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– angielski język biznesu

– niemiecki język biznesu

 

Kierunek: finanse i rachunkowość           

studia stacjonarne I stopnia licencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– finanse i bankowość

– analityk finansowy

– rachunkowość

– inwestycje i nieruchomości

 

Kierunek: finanse i rachunkowość           

studia niestacjonarne I stopnialicencjackie 3-letnie, 6 semestrów

specjalności:

– finanse i bankowość

– analityk finansowy

– rachunkowość

– inwestycje i nieruchomości

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy           

studia stacjonarne I stopnia inżynierskie3,5-letnie, 7 semestrów

specjalności:

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy

– edukacja w zakresie BHP

 

Kierunek: bezpieczeństwo i higiena pracy           

studia niestacjonarne I stopniainżynierskie 4-letnie, 8 semestrów

specjalności:

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną  pracy

– edukacja w zakresie BHP

 

Kierunek: gospodarka przestrzenna              

studia stacjonarne I stopnialicencjackie 3-letnie, 6 semestrów

Kierunek: gospodarka przestrzenna              

studia niestacjonarne I stopnialicencjackie 3-letnie, 6 semestrów

 

Kierunek: przedsiębiorczość w Internecie     

studia stacjonarne I stopnialicencjackie 3-letnie, 6 semestrów

Kierunek: przedsiębiorczość w Internecie     

studia niestacjonarne I stopnialicencjackie 3-letnie, 6 semestrów

Dane naboru

Wydział Budownictwa www.bud.pcz.czest.pl
tel. 34 325 09 31, 42-201 Częstochowa, ul. Akademicka 3
- budownictwo

Wydział Elektryczny www.el.pcz.pl
tel. 34 325 08 22, 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17
-
- elektronika i telekomunikacja
- elektrotechnika
- informatyka

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki www.wimii.pcz.pl
tel. 34 325 05 60, 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 21
- energetyka
- informatyka
- inżynieria biomedyczna
- matematyka
- mechanika i budowa maszyn
- mechatronika

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów www.wip.pcz.pl
tel. 34 325 07 13, 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- fizyka techniczna
- inżynieria bezpieczeństwa
- inżynieria biomedyczna
- inżynieria chemiczna i procesowa
- inżynieria materiałowa
- metalurgia
- recykling materiałów
- zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii www.is.pcz.czest.pl
tel. 34 325 04 66, 42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73
- biotechnologia
- energetyka
- inżynieria środowiska
- ochrona środowiska

Wydział Zarządzania www.zim.pcz.czets.pl
tel. 34 325 04 22, 42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 19b
- bezpieczeństwo i higiena pracy
- filologia
- finanse i rachunkowość
- gospodarka przestrzenna
- informatyka i ekonometria
- logistyka
- zarządzanie
- zarządzanie i inżynieria produkcji
- zdrowie publiczne

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015