UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Dane placówki


Opis placówki

Politechnika Gdańska została założona w 1904, jest jedną z najstarszych w Polsce autonomicznych uczelni państwowych. Obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje 27 tysięcy studentów na studiach inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych. Uczelnia zatrudnia niemal 2500 osób, w tym ponad 1260 nauczycieli akademickich.
Uczelnia oferuje 36 kierunków studiów realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie kształcenia znajdują się unikatowe w skali kraju kierunki np. międzyuczelniane inżynieria mechaniczno-medyczna czy też chemia budowlana. W nadchodzącym roku akademickim 2014/2015 Politechnika Gdańska uruchomi 4 nowe kierunki: elitarne studia – podstawy nauk technicznych, konserwacja i degradacja materiałów, analityka gospodarcza oraz techniki geodezyjne w inżynierii.
PG należy do najczęściej wybieranych uczelni. Od kliku lat zajmuje drugą lokatę w rankingu MNiSW mierzącym popularność uczelni wśród kandydatów na studia. Natomiast z XI edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, iż absolwenci PG zarabiają średnio 6300 zł brutto. To trzecie pod względem wysokości zarobki absolwentów szkół wyższych w kraju.
Politechnika Gdańska jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów
i seminariów. Uczelnia prowadzi aktywną wymianę międzynarodową. Obecnie na PG kształci się 400 obcokrajowców, największa grupa pochodzi z Chin i Hiszpanii.
Zaletą PG jest zwarty uczelniany kampus, który mieści się w centrum gdańskiego Wrzeszcza – dzielnicy dobrze skomunikowanej z resztą Trójmiasta. Do dyspozycji studentów jest 12 akademików zlokalizowanych
w pobliżu uczelni.

Studia stacjonarne I stopnia:
Wydział Architektury:
Architektura i Urbanistyka; Gospodarka przestrzenna.
Wydział Chemiczny:
Biotechnologia; Chemia; Chemia budowlana; Inżynieria materiałowa; Konserwacja i degradacja materiałów; Ochrona środowiska w jęz. ang.; Technologia chemiczna; Technologie ochrony środowiska.
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki:
Automatyka i robotyka; Elektronika i telekomunikacja; Informatyka; Inżynieria biomedyczna.
Wydział Elektrotechniki i Automatyki:
Automatyka i robotyka; Elektrotechnika; Energetyka;
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:
Fizyka techniczna; Inżynieria materiałowa; Matematyka; Nanotechnologia; Podstawy nauk technicznych.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Budownictwo; Geodezja i kartografia; Inżynieria środowiska; Transport; Techniki geodezyjne w inżynierii.
Wydział Mechaniczny:
Energetyka; Inżynieria materiałowa; Inżynieria mechaniczno -medyczna; Mechanika i budowa maszyn; Mechatronika; Zarządzanie i inżynieria produkcji.
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa:
Energetyka; Transport; Oceanotechnika.
Wydział Zarządzania i Ekonomii:
Analityka gospodarcza; Europeistyka; Inżynieria kognitywna w zarządzaniu i ekonomii; Zarządzanie; Zarządzanie inżynierskie.

Studia niestacjonarne I stopnia:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki:
Informatyka.
Wydział Elektrotechniki i Automatyki:
Elektrotechnika.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Budownictwo; Geodezja i kartografia; Inżynieria środowiska.
Wydział Mechaniczny:
Mechanika i budowa maszyn.
Wydział Zarządzania i Ekonomii:
Analityka gospodarcza; Europeistyka; Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Studia stacjonarne II stopnia:
Wydział Architektury:
Architektura i Urbanistyka.
Wydział Chemiczny:
Biotechnologia(spec. Biotechnologia molekularna; Biotechnologia leków; Technologia, biotechnologia i analiza żywności); Chemia; Chemia budowlana; Inżynieria materiałowa(spec. Inżynieria korozyjna;. Inżynieria materiałów polimerowych); Konserwacja i degradacja materiałów (spec. Konserwacja i degradacja materiałów); Technologia chemiczna (spec. Analityka techniczna i przemysłowa; Technologia organiczna; Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych); Technologie ochrony środowiska(spec. Monitoring i analityka zanieczyszczeń środowiska; Systemy ochrony środowiska).
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki:
Automatyka i robotyka (spec. Komputerowe systemy automatyki, Inteligentne systemy decyzyjne); Elektronika i telekomunikacja (spec. Inżynieria komunikacji bezprzewodowej; Komputerowe systemy elektroniczne;. Optoelektronika ;Systemy mikroelektroniczne; .Inżynieria dźwięku i obrazu; Systemy elektroniki morskiej; Systemy i sieci radiokomunikacyjne; Sieci i systemy teleinformacyjne); Informatyka (spec. Aplikacje rozproszone i systemy internetowe;. Inteligentne systemy interaktywne; Inżynieria systemów i bazy danych; Technologie internetowe i algorytmy; Sieci komputerowe; Systemy geoinformatyczne i mobilne); Inżynieria biomedyczna (spec. Informatyka w medycynie; Elektronika w medycynie; Chemia w medycynie; Fizyka w medycynie).
Wydział Elektrotechniki i Automatyki:
Automatyka i robotyka (spec. Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji; Przetwarzanie sygnałów); Elektrotechnika (spec. Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka; Energetyka jądrowa); Energetyka (spec. Scentralizowane źródła wytwórcze; Systemy ciepłownicze; Systemy elektroenergetyczne).
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej:
Fizyka techniczna (spec. Fizyka stosowana; Informatyka stosowana; Konwersja energii); Inżynieria materiałowa (spec. Inżynieria zaawansowanych materiałów funkcjonalnych) Matematyka; (spec. Bioinformatyka; Matematyka finansowa; Matematyka stosowana); Nanotechnologia (spec. Nanomateriały funkcjonalne; Komputerowe modelowanie materiałów).
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Budownictwo (spec. Konstrukcje budowlane i inżynierskie; Inżynieria transportowa; Geotechnika; Budownictwo wodne i morskie; Technologia i organizacja budownictwa i zarządzanie nieruchomościami; Civil engineering); Inżynieria środowiska (spec. Inżynieria sanitarna; Environmental engineering); Transport (spec. Systemy transportowe; Infrastruktura transportu; Środki transportu); Techniki geodezyjne w inżynierii.
Wydział Mechaniczny:
Energetyka (spec. Projektowanie i modelowanie systemów energetycznych); Inżynieria materiałowa (spec. Technologie materiałowe); Inżynieria mechaniczno-medyczna (spec. Projektowanie, konstrukcja; Materiały, technologie, implanty); Mechanika i budowa maszyn (spec. Wspomaganie komputerowe projektowania i eksploatacji maszyn; Technologie cieplno-przepływowe, chłodnicze i klimatyzacyjne; Technologia maszyn i komputerowe wspomaganie produkcji; Technologie bezpieczeństwa wewnętrznego; International design engineer); Mechatronika (spec. Projektowanie mechatroniczne; Systemy mechatroniczne).
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa:
Energetyka (spec. Zaawansowane systemy energetyczne; Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie, Eksploatacja systemów energetycznych); Transport (spec. Transport wodny); Oceanotechnika (spec. Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych;. Eksploracja zasobów mórz i oceanów; Technologie podwodne); Techniki geodezyjne w inżynierii.
Wydział Zarządzania i Ekonomii:
Analityka gospodarcza (spec. Analityk biznesowy; Analityk rynku); Europeistyka (spec. Biznes na rynku
światowym; Administracja w UE; Finanse); Zarządzanie (spec. Biznes na rynkach wschodzących; Biznes międzynarodowy; Informatyka w biznesie; Finanse i bankowość; Marketing; Przedsiębiorcza firma; Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; Zarządzanie operacyjne; Zarządzanie organizacją; Zarządzanie wiedzą; Metody ilościowe w zarządzaniu; Rynek pracy; Small business economics and management; International management).

Studia niestacjonarne I stopnia (kierunki):
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki:
Informatyka.
Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Elektrotechnika.
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Budownictwo ; Geodezja i kartografia; Inżynieria środowiska.
Wydział Mechaniczny:
Mechanika i budowa maszyn. Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa: Oceanotechnika Wydział Zarządzania i Ekonomii: Analityka gospodarcza; Europeistyka; Zarządzanie inżynierskie.

Studia niestacjonarne II stopnia:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki:
Informatyka (spec. Zastosowania technologii informacyjnych; Systemy i sieci komputerowe; Systemy i technologie mobilne). Wydział Elektrotechniki i Automatyki:
Automatyka i robotyka (spec. Robotyka i systemy mechatroniki; Automatyka przemysłowa; Informatyka w systemach sterowania; Systemy sterowania i wspomagania decyzji); Elektrotechnika (spec. Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej; Elektroenergetyka).
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska:
Budownictwo (spec. Budownictwoogólne; Inżynieria transportu drogowego i kolejowego); Inżynieria środowiska (spec. Inżynieria sanitarna).
Wydział Mechaniczny:
Mechanika i budowa maszyn (spec. Metody komputerowei eksperymentalne w budowie maszyn; Inżynieria ochrony obiektów i infrastruktury).
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa:
Oceanotechnika (spec. Projektowanie statków specjalnych i urządzeń oceanotechnicznych; Eksploracja zasobów mórz
i oceanów).
Wydział Zarządzania i Ekonomii:
Analityka gospodarcza (spec. Analityk biznesowy; Analityk rynku); Europeistyka (spec. Biznes na rynku światowym; Administracja w UE, Finanse); Zarządzanie (spec. Biznes na rynkach wschodzących; Biznes międzynarodowy; Informatyka w biznesie; Finanse i bankowość; Marketing; Przedsiębiorcza firma; Zarządzanie jakością i towaroznawstwo; Zarządzanie operacyjne; Zarządzanie organizacją; Zarządzanie wiedzą; Metody ilościowe w zarządzaniu; Rynek pracy).

Dane naboru

Dział Kształcenia
i Programów Studiów
Gmach Główny, skrzydło B pok. 201

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015