UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Dane placówki


Opis placówki

Politechnika Wrocławska jest czołowym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym w Polsce oraz liczącym się ośrodkiem w Unii Europejskiej. Kluczowymi filarami rozwoju Politechniki Wrocławskiej są: kompetencje dydaktyczne, potencjał badawczy, sprawność biznesowa oraz regionalne zakorzenienie. Uczelnia kształci specjalistów i innowatorów, zwiększając tym samym konkurencyjność na rynku pracy. Politechnika posiada bogaty potencjał badawczy zarówno w dziedzinie teorii jak i badaniach stosowanych. Poprzez silne zakorzenienie w regionie Dolnego Śląska buduje lokalny kapitał intelektualny i społeczny.
Politechnika Wrocławska od początku swej działalności stanowiła ważny ośrodek kształcenia technicznego. Dziś należy do największych i najlepszych politechnik w kraju – na 12 wydziałach oraz w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze kształci się ponad 35 tys. studentów. W pierwszych latach studiów program nauczania obejmuje, oprócz przedmiotów kierunkowych, przedmioty matematyczne, fizykę, podstawy informatyki, przedmioty humanistyczno-menedżerskie (z zakresu filozofii, socjologii, prawa, polityki, ekonomii, zarządzania itp. – do wyboru), języki obce (wszystkie stopnie zaawansowania) oraz zajęcia sportowe (pełny wybór dyscyplin, także dla osób o obniżonej sprawności fizycznej). W ogólnopolskich rankingach szkół wyższych rokrocznie zajmuje wysokie pozycje. W tegorocznym rankingu Perspektyw (2014) zajęła II miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce.
Misja
Politechnika Wrocławska jest autonomiczną uczelnią techniczną, uniwersytecką instytucją badawczą. Jej posłannictwem jest kształtowanie twórczych, krytycznych i tolerancyjnych osobowości studentów i doktorantów oraz wytyczanie kierunków rozwoju nauki i techniki. Uczelnia, w służbie społeczeństwu, realizuje swą misję poprzez: inwencje i innowacje, najwyższe standardy w badaniach naukowych, przekazywanie wiedzy, wysoką jakość kształcenia oraz swobodę krytyki z poszanowaniem prawdy Politechnika Wrocławska jako wspólnota akademicka jest otwarta dla wszystkich, pielęgnuje wartości i tradycje uniwersyteckie, wszechstronną współpracę z innymi uczelniami oraz zabiega o poczesne miejsce w gronie uniwersytetów Europy i świata. Rolą Uczelni jest podtrzymanie i rozwijanie kompetencji związanych z kulturą eksperymentu. Kompetencje te stworzyły współczesną cywilizację, warunkują jej istnienie i są głównymi czynnikami rozwoju. W czasach, gdy eksperymenty zastępowane są przez procedury, a pozory liczą się bardziej niż fakty, misja taka ma znaczenie fundamentalne.

Studia I stopnia – stacjonarne
Architektura Wydział Architektury, Wrocław
Architektura w języku niemieckim Wydział Architektury, Cottbus
Automatyka i Robotyka Wydział Elektroniki, Wrocław
Automatyka i Robotyka Wydział Elektryczny, Wrocław
Automatyka i Robotyka Wydział Mechaniczny, Wrocław
Biotechnologia Wydział Chemiczny, Wrocław
Budownictwo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Jelenia Góra
Budownictwo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Legnica
Budownictwo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wałbrzych
Budownictwo Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Wrocław
Chemia Wydział Chemiczny, Wrocław
Elektronika Wydział Elektroniki, Wrocław
Elektronika i Telekomunikacja Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wrocław
Elektrotechnika Wydział Elektryczny, Legnica
Elektrotechnika Wydział Elektryczny, Wrocław
Energetyka Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław
Fizyka Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Fizyka Techniczna Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Geodezja i Kartografia Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław
Górnictwo i Geologia Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Legnica
Górnictwo i Geologia Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, Wrocław
Gospodarka Przestrzenna Wydział Architektury, Wrocław
Informatyka Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Informatyka Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław
Informatyka Wydział Elektroniki, Wrocław
Informatyka w języku angielskim Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław
Inżynieria Biomedyczna Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Inżynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Chemiczny, Wrocław
Inżynieria Materiałowa Wydział Chemiczny, Wrocław
Inżynieria Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska, Jelenia Góra
Inżynieria Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska, Wałbrzych
Inżynieria Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska, Wrocław
Inżynieria Systemów Wydział Informatyki i Zarządzania, Wrocław
Matematyka Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Matematyka Stosowana Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny, Jelenia Góra
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny, Legnica
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny, Wałbrzych
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Wrocław
Mechanika i Budowa Maszyn Wydział Mechaniczny, Wrocław
Mechanika i Budowa Maszyn w języku angielskim Wydział Mechaniczny, Wrocław
Mechatronika Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wrocław
Mechatronika Wydział Elektryczny, Wrocław
Mechatronika Wydział Mechaniczny, Wrocław
Ochrona Środowiska Wydział Inżynierii Środowiska, Wrocław
Optyka Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Wrocław
Technologia Chemiczna Wydział Chemiczny, Wrocław
Teleinformatyka Wydział Elektroniki, Wrocław
Telekomunikacja Wydział Elektroniki, Jelenia Góra
Telekomunikacja Wydział Elektroniki, Wrocław
Transport Wydział Mechaniczny, Wrocław
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Mechaniczny, Wałbrzych
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wydział Mechaniczny,

Dane naboru

Dział Rekrutacji
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
bud. A-1, pok. 161
bud. C-13, pok. 0.12
tel.71 320 27 78
e-mail: rekrutacja@pwr.edu.pl

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015