UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dane placówki


Opis placówki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania naukowe do gospodarki.

Na uniwersytecie przyrodniczym, jakim jest SGGW, królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi. Dynamicznie działający ośrodek naukowo-badawczy współpracujący z najlepszymi zagranicznymi uniwersytetami na podstawie 320 umów i porozumień międzynarodowych. Realizujący prestiżowe tematy badawcze w ramach programów ramowych, funduszy strukturalnych oraz grantów zleconych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Wspiera procesy transferu wiedzy i technologii zawierając liczne porozumienia o współpracy z przedsiębiorstwami i organizacjami reprezentującymi różne gałęzie gospodarki.

SGGW stawia na innowacje i rozwój, dzięki czemu cieszy się uznaniem wśród praktyków gospodarczych reprezentujących sektor zarówno małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw.

Od lat Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w kraju i za granicą, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni przyjaznej studentom”. W 2010 i 2011 roku SGGW zajęła I miejsce w konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”, a w 2012 i 2013roku otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.

Początki SGGW sięgają 1816 roku i są związane z utworzeniem Instytutu Agronomicznego w Marymoncie, pierwszej uczelni rolniczej w Polsce i czwartej w Europie (Węgry – 1797, Szwajcaria – 1804, Niemcy – 1806). Inicjatorami jej założenia byli Stanisław Staszic
i Stanisław Potocki.

W 1918 roku Instytut Agronomiczny ostatecznie przyjął nazwę Królewsko-Polskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a w 1919 roku Uczelnia została upaństwowiona
i nazwana Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Atutem Uczelni jest wysoko rozwinięta infrastruktura. Kampus SGGW to jeden z najlepiej zaplanowanych i wyposażonych zespołów edukacyjnych i badawczych w kraju. Tym, co wyróżnia Uczelnię, to także wysoko rozwinięte zaplecze socjalne: domy studenckie, stołówki, basen, korty tenisowe i inne obiekty sportowe

Dane naboru

(22) 59 32 501, bud. 37, pok. 0/90

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015