UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dane placówki


Opis placówki

Wykaz makrokierunków i kierunków studiów w roku akademickim 2013/2014

Lp. Kierunek/makrokierunek (67 kierunków + 2 makrokierunki)

1. administracja
2. akustyka
3. archeologia
4. astronomia
5. bałkanistyka
6. bezpieczeństwo narodowe
7. bioinformatyka*
8. bioinformatyka
9. biofizyka
10. biologia
11. biotechnologia
12. chemia
13. dialog i doradztwo społeczne**
14. dziennikarstwo i komunikacja społeczna
15. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
16. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
17. etnologia
18. europeistyka
19. filmoznawstwo
20. filmoznawstwo i kultura mediów
21. filologia
22. filologia angielska
23. filologia polska
24. filologia polska jako obca
25. filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie*
26. filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie
27. filozofia
28. fizyka
29. fizyka medyczna
30. geodezja i kartografia**
31. geoinformacja
32. geografia
33. geologia
34. gospodarka przestrzenna
35. gospodarka wodna
36. historia
37. historia sztuki
38. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
39. informatyka
40. kierunek prawno-ekonomiczny**
41. kognitywistyka
42. komunikacja europejska
43. kulturoznawstwo
44. media interaktywne i widowiska
45. malarstwo
46. matematyka
47. muzykologia
48. ochrona dóbr kultury
49. ochrona środowiska
50. optometria
51. pedagogika
52. pedagogika specjalna
53. Polacy i Niemcy w Europie**
54. politologia
55. praca socjalna
56. prawo
57. prawo europejskie**
58. psychologia
59. reżyseria dźwięku
60. socjologia
61. stosunki międzynarodowe
62. techniczne zastosowania Internetu
63. technologie komputerowe
64. teologia
65. turystyka i rekreacja
66. wiedza o teatrze
67. wschodoznawstwo
68. zarządzanie
69. zarządzanie państwem**

*makrokierunek
**nowy/a

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015