UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dane placówki


Opis placówki

Uczelnia jest nie tylko liczącym się ośrodkiem badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, ale też jedną z największych i najchętniej wybieranych szkół ekonomicznych w kraju, i odgrywa ważną rolę w kształceniu ekonomistów, w badaniach naukowych i pracach dla gospodarki. Jest również aktywnym partnerem w międzynarodowych kontaktach naukowych i dydaktycznych.

W ocenie parametrycznej, przeprowadzonej za lata 2009-2013, wszystkie cztery wydziały naszej uczelni otrzymały kategorię A.
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni jest prowadzona na czterech wydziałach:

  • Nauk Ekonomicznych
  • Inżynieryjno-Ekonomicznym
  • Zarządzania, Informatyki i Finansów
  • Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Studenci mają do wyboru 11 kierunków w języku polskim i 3 w języku angielskim..

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ma bogate i wieloletnie tradycje współpracy z praktyką gospodarczą. Absolwentów uczelni można spotkać prawie we wszystkich firmach produkcyjnych i handlowych, w bankach, izbach i urzędach skarbowych. Zajmują tam często kierownicze stanowiska. Nierzadko też prowadzą z powodzeniem własną działalność gospodarczą. Z dużą łatwością przystosowują się do zmiennych warunków pracy. Wielu absolwentów, również innych uczelni, korzysta z możliwości uzupełnienia wykształcenia na studiach podyplomowych w naszej uczelni.

Oferta edukacyjna, rodzaje studiów, kierunki

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, również w języku angielskim. Ofertę uzupełniają studia podyplomowe oraz program MBA (również w wersji międzynarodowej w j. angielskim).

Oferowane kierunki studiów: analityka gospodarcza, ekonomia, finanse i rachunkowość, Study in Finance, informatyka i ekonometria, informatyka w biznesie, Business Informatics, logistyka, gospodarka przestrzenna, turystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, International Business, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji.

Dane naboru

Biuro rekrutacji pok. nr 7 w budynku w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Tel. 71 36 80 982, rekrutacja@ue.wroc.pl

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015