UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dane placówki


Opis placówki

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie jest jedną z najstarszych i najlepszych uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej. W roku 2012 i 2013 uczelnia uznana została przez
miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” za najlepszą szkołę wyższą w Polsce a w roku 2014 zajął II miejsce. Dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński łączy tradycję z wyzwaniami współczesności. Osoby rozpoczynające swoją edukację na tej uczelni inwestują w swoją przyszłość – dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego to nobilitacja, prestiż i ważny atut na progu kariery zawodowej.

Uczelnia oferuje studia na ponad 80 kierunkach i 150 specjalnościach: od najlepszych w Polsce prawa i medycyny, przez cieszące się niesłabnącą popularnością psychologię, neofilologie czy dziennikarstwo, aż po jedyną w Polsce południowej weterynarię. Oprócz studiów w języku polskim uczelnia oferuje także studia w języku angielskim. Rejestracja kandydatów na studia odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę: www.erk.uj.edu.pl

Na 15 wydziałach kształci się prawie 50 tys. studentów. Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS) umożliwia łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Uniwersytet współpracuje z ponad 180 ośrodkami naukowymi na całym świecie. Kadrę nauczycielską tworzy ponad 3600 wykładowców – wybitnych naukowców i specjalistów świata nauki, którzy wpływają na otaczającą nas rzeczywistość społeczną, gospodarczą i naukową.

Kampus 600-lecia Odnowienia UJ (www.kampus.uj.edu.pl) dysponuje wygodnymi salami wykładowymi i laboratoriami z najlepszym wyposażeniem, klimatyzacją i sprzętem multimedialnym. Warunki studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim należą do jednych z najlepszych w Polsce.

Studenci mają łatwy kontakt z kadrą o najwyższych kwalifikacjach oraz mają możliwość skorzystania z bardzo dobrego zaplecza bibliotecznego, bogatych zbiorów elektronicznych i najbogatszych w kraju zbiorów drukowanych, jak również mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w wielu kołach naukowych i stowarzyszeniach. Uniwersytet Jagielloński oferuje studentom stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne oraz dodatkową pomoc materialną z własnych funduszy stypendialnych, np.stypendia dla zwycięzców olimpiad przedmiotowych, którzy podejmą studia na UJ.

W skład uczelni wchodzą: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Lekarski, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Filozoficzny, Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Chemii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR.
Więcej o Uniwersytecie Jagiellońskim na www.uj.edu.pl

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015