UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Dane placówki


Opis placówki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej to największa uczelnia we wschodniej Polsce, z 70-letnimi tradycjami. Od początku swojego istnienia jest identyfikowana jako ośrodek naukowy o wiodącej pozycji na rynku edukacyjnym oraz zachowujący najwyższą jakość kształcenia. Ukończyło ją ponad 210 tysięcy absolwentów. Obecnie kształcimy blisko 22 tysiące studentów, na 60 kierunkach studiów i ponad 200 specjalnościach, prowadzonych na 11 Wydziałach.

Docenione zostały nasze starania w zakresie dostosowania profilu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Nasz Uniwersytet otrzymał wiele znaczących tytułów i wyróżnień takich jak „Uczelnia Liderów”, „Aurea Praxis”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”. Jest także laureatem konkursu „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Wielokrotnie współorganizowaliśmy znaczące wydarzenia w życiu miasta i regionu, m.in. Dni Lubelskiej Wyżyny IT czy Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina.

Dysponujemy profesjonalną kadrą oraz stale modernizowaną bazą naukowo-badawczą, dydaktyczną, socjalną, kulturalną i sportową. Wizytówkami naszej Uczelni są imponujące obiekty dydaktyczne Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytutu Informatyki, a także Inkubator Medialno-Artystyczny, wyposażony w studio radiowe i telewizyjne, scenę artystyczną oraz pracownie medialne. W najbliższej przyszłości powstanie Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii, realizowane w ramach projektu „Ecotech-Complex: Człowiek, Środowisko, Produkcja”, wyposażone w najnowocześniejszy rezonans magnetyczny.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie i podyplomowe.

Kierunki

Administracja

Animacja kultury

Archeologia

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

Bałkanistyka – NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Biologia

Biotechnologia

Business Management – NOWOŚĆ

Chemia

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

E-edytorstwo i techniki redakcyjne – NOWOŚĆ

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Ekonomia

Etnologia

Filologie

×        Filologia angielska

×        Filologia germańska

×        Filologia iberyjska

×        Filologia romańska

×        Filologia rosyjska

×        Filologia ukraińska

×        Rosjoznawstwo

×        Slawistyka

Filologia polska

Filozofia

Finanse i rachunkowość

Fizyka

Fizyka techniczna

Fizykochemia nowych materiałów

Geografia

Geoinformatyka

Gospodarka przestrzenna

Grafika

Historia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Informacja w e-społeczeństwie

Informatologia stosowana – NOWOŚĆ

Informatyka

Inżynieria nowoczesnych materiałów– NOWOŚĆ

Jazz i muzyka estradowa

Kognitywistyka

Kreatywność społeczna– NOWOŚĆ

Kulturoznawstwo

Lingwistyka stosowana

Logistyka

Logopedia z audiologią

Malarstwo

Matematyka

Matematyka i finanse

Ochrona środowiska

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Politologia

Polityka spraw publicznych

Praca socjalna

Prawno-biznesowy– NOWOŚĆ

Prawo

Produkcja medialna– NOWOŚĆ

Psychologia

Science and Technology– NOWOŚĆ

Socjologia

Stosunki międzynarodowe

Studia historyczno-dyplomatyczne– NOWOŚĆ

Studia wschodnioeuropejskie

Technologie cyfrowe w animacji kultury– NOWOŚĆ

Turystyka historyczna

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie

Zarządzanie w politykach publicznych

Dane naboru

Biuro Rekrutacji
pl. Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin
tel. 81 537 58 80

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015