UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Dane placówki


Opis placówki

Tradycje uczelni sięgają 1969 roku. Posiadamy status uczelni publicznej. Ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach stanowi 21 kierunki studiów z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych, zarządzania i przyrodniczych. Prowadzimy kształcenie w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz podyplomowym. Posiadamy uprawnienia do nadawania tytułów zawodowych licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. Blisko 45-letnie doświadczenie i systematycznie pozyskiwana wiedza na temat m.in. wymagań rynku pracy sprawia, iż oferta UPH jest na bieżąco poszerzana. W uczelni, w ramach realizacji Procesu Bolońskiego, wdrożony został system ECTS. UPH stwarza studentom możliwość odbywania części studiów na uczelniach zagranicznych w ramach programów – Erasmus i Pliszka/Evans/Diamond. Uczelnia prowadzi współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami i uczelniami naukowo-badawczymi. Uniwersytet dysponuje ponadto nowoczesnym zapleczem naukowo-badawczym, co pozwala na zapewnienie studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy. W maju 2013 r. oddano do użytku nowy budynek Wydziału Humanistycznego, w którym zlokalizowana jest również Pracownia Rzeźby. Uczelnia dysponuje 4 domami studenckimi o łącznej liczbie 900 miejsc. Z liczby tej wydzielone są miejsca specjalnie przystosowane dla studentów niepełnosprawnych. Akademiki mieszczą się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których odbywają się zajęcia. Wszystkie oferują wysoki standard oraz dostęp do szerokopasmowego Internetu.
W uczelni działają ośrodki sportowe, w których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania. Są to m.in.: Akademicki Związek Sportowy (skupiający następujące sekcje: aerobik, jeździectwo, karate, koszykówka, kulturystyka, lekka atletyka, piłka nożna, siatkówka, szachy, taniec towarzyski, taniec współczesny, taekwondo, tenis stołowy), Studium Wychowania Fizycznego (organizuje obozy sportowo-szkoleniowe i turystyczne: letnie –w Ośrodku Wypoczynkowym w Ogonkach k. Węgorzewa oraz zimowe – narciarskie) oraz Ośrodek Jeździecki (prowadzi przewidziane w planach studiów na kierunku zootechnika zajęcia z jeździectwa dla studentów specjalności „hipologia”. Ponadto organizuje biegi myśliwskie i zawody rekreacyjne).

Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest pionierem wśród polskich uczelni realizujących Program Kształcenia Integracyjnego. Inicjatorem programu Kształcenia i Rehabilitacji Studentów Niepełnosprawnych był ówczesny Rektor, prof. dr hab. Lesław Szczerba. Dzięki jego staraniom w dniu 1 lipca 1994 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej powstała jednostka ogólnouczelniana – Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Centrum obejmuje swoim działaniem cały proces edukacji studentów niepełnosprawnych, tj. od momentu rekrutacji, poprzez studia, aż po jego dalsze losy po ich ukończeniu. Głównym zadaniem CKiRON jest koordynowanie działań jednostek odpowiedzialnych za proces integracyjnego kształcenia studentów niepełnosprawnych, jak również stworzenie odpowiednich warunków umożliwiających aktywny ich udział w życiu naukowym, społecznym, sportowym i kulturalnym. Dla nowoprzyjętych studentów organizowane są „Dni Adaptacyjne”.

 

Studia I stopnia

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • bezpieczeństwo europejskie
 • bezpieczeństwo państwa
 • zarządzanie kryzysowe w administracji
 • służby policyjne nowość!

FILOLOGIA

 • anglistyka
 • germanistyka (tylko stacjonarne)
 • rusycystyka
 • język niemiecki w biznesie
 • język rosyjski w biznesie

FILOLOGIA POLSKA

 • komunikacja społeczna i praca wydawnicza
 • język polski z logopedią (studia stacjonarne)
 • kształcenie językowe dla urzędów i firm *

* planowane uruchomienie

HISTORIA

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • turystyka historyczno-wojskowa i promocja dziedzictwa narodowego
 • rekonstrukcje historyczne

PEDAGOGIKA

 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika z plastyką
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
 • animator i menedżer kultury
 • edukacja dla bezpieczeństwa

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 • kraje Europy Środkowo-Wschodniej
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • międzynarodowa współpraca gospodarcza

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

ADMINISTRACJA

 • administracja samorządowa
 • administracja gospodarcza

LOGISTYKA

 • zarządzanie procesami logistycznymi
 • logistyka w przedsiębiorstwie

ZARZĄDZANIE

 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • biznes międzynarodowy (International Business)

Wydział Nauk Ścisłych

CHEMIA

 • analityka chemiczna
 • chemia kosmetyków i leków
 • chemia nowych materiałów

FIZYKA

 • ekonofizyka
 • fizyka informatyczna

INFORMATYKA

 • programowanie systemów i baz danych
 • systemy i sieci komputerowe
 • grafika komputerowa

MATEMATYKA

 • matematyka finansowa i aktuarialna
 • matematyka w finansach i ekonomii

biomatematyka

Wydział Przyrodniczy

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

 • bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia roślinnego

bioinżynieria produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego

BIOLOGIA

 • biologia z analityką
 • waloryzacja przyrodnicza
 • biologia eksperymentalna z biotechnologią
 • biologia z kulturą fizyczną

DIETETYKA

 • catering w dietetyce
 • poradnictwo dietetyczne i żywieniowe

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

ROLNICTWO

 • agrobiznes
 • agronomia z agroturystyką
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • produkcja ogrodnicza
 • architektura terenów zielonych

TURYSTYKA I REKREACJA

ZOOTECHNIKA

 • agrokonsulting
 • hipologia
 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych

 

Studia II stopnia

Wydział Humanistyczny

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 • bezpieczeństwo państwa
 • polityka i bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • wywiad konkurencyjny nowość!

FILOLOGIA

 • anglistyka
 • germanistyka (tylko studia stacjonarne)
 • rusycystyka

FILOLOGIA POLSKA

 • język polski z logopedią *
 • filologia dla mediów i biznesu z językiem obcym
 • komunikacja społeczna i praca wydawnicza

HISTORIA

 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
 • zarządzanie dokumentacją współczesną
 • turystyka historyczno-wojskowa i promocja dziedzictwa
  narodowego
 • rekonstrukcje historyczne

PEDAGOGIKA

 • edukacja wieku dziecięcego
 • edukacja szkolna
 • pedagogika z plastyką
 • profilaktyka społeczna
 • animator i menedżer kultury
 • edukacja dla bezpieczeństwa

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

ADMINISTRACJA

 • administracja gospodarcza
 • administracja europejska
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

ZARZĄDZANIE

 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie w turystyce
 • zarządzanie w logistyce

Wydział Nauk Ścisłych

CHEMIA

 • chemia organiczna i stosowana
 • fizykochemiczne podstawy metod analitycznych

INFORMATYKA

 • sieci komputerowe i systemy rozproszone
 • inżynieria systemów bezpieczeństwa komputerowego
 • projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych

MATEMATYKA

 • matematyka stosowana
 • matematyka finansowa

Wydział Przyrodniczy

BIOLOGIA

 • biologia z analityką
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia eksperymentalna z biotechnologią
 • zarządzanie środowiskiem

BIOINŻYNIERIA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI (NOWOŚĆ!)

ROLNICTWO

 • agrobiznes
 • agronomia z agroturystyką
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • agroinformatyka

ZOOTECHNIKA

 • agrokonsulting
 • hipologia
 • hodowla zwierząt
 • ocena i wykorzystanie produktów zwierzęcych
 • terapeutyczne i hobbystyczne użytkowanie zwierząt (tylko na studiach stacjonarnych)

* – warunkiem podjęcia studiów II stopnia na specjalności język polski z logopedią jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku filologia polska, specjalność język polski z logopedią.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015