UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dane placówki


Opis placówki

Uniwersytet Śląski jest miejscem, w którym można wszechstronnie się rozwijać. Jest przestrzenią myślenia, działania i dialogu. W centrum Katowic, w sercu uniwersyteckiego kampusu, a także w Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu, zbiegają się drogi kandydatów, studentów, absolwentów, naukowców i pracowników UŚ oraz przyjaciół naszej Uczelni, którzy wspierają Uniwersytet w jego dynamicznym rozwoju.
Nasza Uczelnia, czerpiąc z uniwersyteckich tradycji z jednej strony i podążając za duchem nowoczesności z drugiej, stwarza atmosferę sprzyjającą ciągłemu doskonaleniu. Dba przede wszystkim o jakość i różnorodność oferty edukacyjnej. Na kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015 czeka ponad 60 kierunków oraz 200 specjalności, a wśród nich studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie oraz prawie 70 kierunków studiów podyplomowych. Po studiach I i II stopnia najzdolniejsi absolwenci kontynuują naukę na studiach doktoranckich. Wielu z nich decyduje się pozostać na Uczelni także po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, stając się tym samym mentorami przyszłych pokoleń.
W uniwersyteckiej przestrzeni nie ma miejsca na nudę i przeciętność. Nie sposób wyobrazić sobie warunków bardziej sprzyjających zdobywaniu wykształcenia przy równoczesnym budowaniu świadomości samego siebie – swoich mocnych stron, talentów i pasji.
Śląska Alma Mater przywiązuje dużą wagę do budowania więzi wśród społeczności akademickiej, organizując liczne wydarzenia o charakterze naukowym i rozrywkowym. Niezależnie od tego, z którym wydziałem lub jednostką związało się swoje życie, o wyjątkowości naszej Uczelni stanowi jej różnorodność – kalejdoskop możliwości, które ma przed sobą każdy, kto zdecyduje się wejść w szeregi członków społeczności akademickiej UŚ. Siłą Uniwersytetu jest jednak jego spójność i konsekwencja w realizacji podejmowanych działań, a także doskonała współpraca pomiędzy wydziałami, które wzajemnie się uzupełniają. Bez względu na wiek, doświadczenie i światopogląd, wszyscy członkowie społeczności akademickiej tworzą różnorodny, ale przy tym spójny i potężny Uniwersytet. Jeden Uniwersytet.

Uniwersytet Śląski w Katowicach prowadzi studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Wykaz kierunków i specjalności proponowanych w roku akademickim 2014/2015 został przesłany w załączeniu.

Dane naboru

Dział Kształcenia rekrutacja@us.edu.pl
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel.: 32 359 1810, 32 359 1880, 32 359 1770, 32 359 1622

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015