UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dane placówki

  • adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
  • telefon: tel. centr.: (22) 57 20 913, informacja rekrutacyjna: (22) 57 20 998
  • fax: (22) 57 20 154

Opis placówki

Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym studiuje 8704 studentów, 489 doktorantów i 161 studentów studiów podyplomowych, pracuje 1604 nauczycieli akademickich, w tym 152 profesorów tytularnych (stan pracowników na 30.11.2013).
Oferta edukacyjna Uczelni obejmuje kształcenie na 14 kierunkach studiów:
analityka medyczna,
audiofonologia,
dietetyka,
elektroradiologia,
farmacja,
fizjoterapia,
lekarski,
lekarsko-dentystyczny,
logopedia ogólna i kliniczna (kierunek prowadzony wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim),
pielęgniarstwo,
położnictwo,
ratownictwo medyczne,
techniki dentystyczne,
zdrowie publiczne.
Na kierunku zdrowie publiczne prowadzona jest 1 specjalność:
higiena stomatologiczna.
Ponadto, Uniwersytet prowadzi studia doktoranckie i podyplomowe, a także naucza w ramach zawodowych kursów specjalizacyjnych i dokształcających.
Warszawski Uniwersytet Medyczny od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi z całego świata, m.in. w Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. W ramach tej współpracy prowadzona jest wymiana osobowa, wspólne projekty naukowo-badawcze, a także wydawane są liczne publikacje naukowe.

W 2012 roku na Uczelni realizowano około 470 przedsięwzięć badawczych.

Uczelnia kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie. Aktywnie uczestniczy w europejskich programach wymiany studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, takich jak LLP–Erasmus i Ceepus. Bierze również udział w czterech sieciach tematycznych Erasmusa, których głównym celem jest wspieranie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia akademickiego, a także opracowywanie wspólnych projektów, metod nauczania i ich kryteriów oceny w medycynie, stomatologii i farmacji.

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015