UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej

Dane placówki


Opis placówki

Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej założona została w 1997 roku przez Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej.
Uczelnia prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia). W strukturze WSA funkcjonuje Instytut Edukacji Ustawicznej, w ramach którego prowadzone są studia podyplomowe na kierunkach administracyjnych, pedagogicznych, fizjoterapeutycznych, z zakresu stosunków międzynarodowych oraz studia międzywydziałowe, a także różnorodne szkolenia i kursy.
Studia realizowane są zgodnie z wymogami Procesu Bolońskiego, co umożliwia studentom WSA mobilne kształcenie i możliwość studiowania w innych krajach Unii Europejskiej. Studenci w ramach programu ERASMUS+ mogą odbyć część studiów na uczelniach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Czechach, Turcji, Słowacji i Słowenii.
Uczelnia nawiązała współpracę naukową z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. Aktywnie współpracuje z lokalnymi, regionalnymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi realizując wspólne inicjatywy naukowe i pozanaukowe.

3-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I-go stopnia) na kierunkach:

ADMINISTRACJA
Specjalności:
1. Administracja publiczna
2. Administracja bezpieczeństwa
3. Administracja finansami

FIZJOTERAPIA

PEDAGOGIKA
Specjalności:
1. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
2. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Student specjalności “Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” ma do wyboru jeden z modułów specjalizacyjnych:
– Opieka nad dzieckiem
– Opieka nad osobą starszą
– Opieka nad przewlekle chorym

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
1. Międzynarodowa turystyka i logistyka
2. Rozwój regionalny i współpraca transgraniczna
3. Central and East European Studies (specjalność anglojęzyczna) NOWOŚĆ

2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia magisterskie (studia II-go stopnia)

FIZJOTERAPIA

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
Specjalności:
1. Logistyka i biznes międzynarodowy
2. Turystyka międzynarodowa – organizacja i zarzadzanie
3. Administracja europejska
4. Bezpieczeństwo międzynarodowe
5. Central and East European Studies (specjalność anglojęzyczna) NOWOŚĆ

PEDAGOGIKA
Specjalności:
1. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne*
* oferta studiów dla absolwentów studiów I stopnia na kierunkach i specjalnościach niekończących się kwalifikacjami nauczania w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III
2. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką**
3. Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna z logopedią**
** oferta studiów przewidziana dla absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogicznego, o specjalności “Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna”, którzy uzyskali kwalifikacje nauczycielskie
4. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
5. Pedagogika rodziny
6. Terapia zajęciowa
7. Andragogika

W ramach specjalności 4, 5, 6 i 7 student ma do wyboru jeden z modułów specjalizacyjnych:
– Terapia pedagogiczna
– Mediacje w środowisku szkolnym i rodzinnym
– Edukacja ludzi w okresie później dorosłości
– Asystent rodziny
– Opieka nad dzieckiem
– Opieka nad osobą starszą
– Asystent osoby niepełnosprawnej

Dane naboru

Dział Rekrutacji
Budynek B WSA, Plac Marcina Lutra 7, Bielsko-Biała
tel.: 33 810 01 89 w.124
rekrutacja@wsa.bielsko.pl

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015