UWAGA! Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Ok, rozumiem - ukryj komunikat.

Wyższa Szkoła Humanitas

Wyższa Szkoła Humanitas

Dane placówki


Opis placówki

Początki Wyższej Szkoły Humanitas sięgają 1990 roku, kiedy powstało Centrum Szkolenia AWANS. Zaś sama Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu została założona w 1997 roku, wówczas funkcjonując jeszcze jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Była to pierwsza niepubliczna szkoła wyższa w Sosnowcu i druga w Zagłębiu Dąbrowskim. Od samego początku swojego istnienia WSH stawia na wielokierunkowy rozwój pod kątem oferty edukacyjnej. Jednym z jego najważniejszych momentów było uzyskanie zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na prowadzenie studiów na poziomie magisterskim. Obecnie uzyskanie tytułu magistra możliwe jest na sześciu spośród trzynastu kierunków kształcenia prowadzonych przez WSH. Uczelnia kształci także na dwóch kierunkach inżynierskich, w swojej ofercie posiada także szeroki wachlarz kierunków na studiach podyplomowych, a także Uniwersytet Trzeciego Wieku dla studentów w wieku 50+ oraz Uniwersytet Rodzinny, którego oferta adresowana jest dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto jedną z innowacyjnych form kształcenia, jakie prowadzi WSH jest Distance Learning, projekt adresowany do obcokrajowców. Najważniejsze osiągnięcia WSH w kwestii poszerzania oferty edukacyjnej to uzyskanie akredytacji MNiSW na utworzenie dwóch kierunków jednolitych studiów magisterskich: Prawa i Psychologii. Uruchomiona została również pierwsza zagraniczna filia uczelni, w czeskim mieście Vsetin. Wyższa Szkoła Humanitas oferuje swoim studentom możliwość korzystania z nowoczesnych, znakomicie wyposażonych pomieszczeń naukowo-dydaktycznych (komputery, projektory multimedialne, sprzęt RTV). Posiada też nowoczesne aule wykładowe i sale audytoryjne. Rok po założeniu uczelni powstała biblioteka, której księgozbiór liczy dziś ponad 35 500 tytułów książek oraz czasopism naukowych i fachowych. Od czerwca 2010 roku przez cały czas trwa intensywna rozbudowa systemu informatycznego uczelni, dzięki czemu WSH jest regionalnym liderem w dziedzinie wdrażania nowoczesnych technologii informatycznych w dydaktyce i organizacji pracy uczelni. Wyższa Szkoła Humanitas słynie ze swojej otwartości na potrzeby studentów oraz z licznych kontaktów z zewnętrznym otoczeniem społecznym. Może o tym świadczyć cały szereg projektów, eventów i działań podejmowanych m.in. we współpracy z zagłębiowskimi szkołami, magistratami, środowiskiem kultury i nauki, które adresowane są nie tylko do osób studiujących w WSH, ale także mieszkańców regionu. Dzięki inicjatywom takim jak np. utworzenie na terenie uczelni tzw. Strefy Studenta i Letniej Strefy Studenta Wyższa Szkoła Humanitas może poszczycić się dwukrotnym uzyskaniem tytułu Uczelni Przyjaznej Studentom, przyznawanej w plebiscycie Dziennika Zachodniego. O tym wyróżnieniu zadecydowali sami studenci, oddając swoje głosy właśnie na WSH. Humanitas zajmuje także czołowe lokaty w licznych rankingach. W skali województwa, ale także całego kraju, Wyższa Szkoła Humanitas wyróżnia się także poprzez mocne stawianie na regionalizm i dbałość o wartości, jakie związane są z zachowaniem lokalnej kultury, promowaniem twórców z Zagłębia Dąbrowskiego oraz popularyzacją historii i tradycji regionu. W tym celu w WSH powstał Instytut Zagłębiowski, zajmujący się działalnością naukowo-badawczą i wydawniczą dotyczącą tematyki zagłębiowskiej. Dodatkowo od 2010 roku działa także powołana przez Kanclerza WSH Aleksandra Dudka Fundacja Humanitas. Z inicjatywy WSH od 2006 roku przyznawana jest Zagłębiowska Nagroda Humanitas. To pierwsza i jedyna w historii regionu i całego województwa nagroda, wyróżniająca osoby i instytucje, które swoim działaniem i osiągnięciami w sposób szczególny przyczyniły się do promowania Zagłębia i umacniania regionalnych wartości.

Rekrutacja trwa od czerwca do września 2014r.

Studia jednolite magisterskie:

Kierunek – Psychologia
Specjalności:
1) Psychologia kliniczna i osobowości
2) Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
3) Psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka

Kierunek – Prawo

Studia I i II stopnia
Kierunek – Administracja (I stopnia)

Specjalności:
1)Administracja europejska
2)Administracja publiczna
3)Administracja samorządowa
4)Administracja wymiaru sprawiedliwości
5)Doradztwo zawodowe i kadry
6)Obrót prawny nieruchomościami
7)Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
8)Zarządzanie kryzysowe
9)E-administracja
10)Organizacja i zarządzanie sekretariatem medycznym

Kierunek – Administracja (II stopnia)

Specjalności:
1)Administracja europejska
2)Administracja publiczna
3)Administracja samorządowa
4)Administracja wymiaru sprawiedliwości
5)Doradztwo zawodowe i kadry
6)Obrót prawny nieruchomościami
7)Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
8)Zarządzanie kryzysowe
9)E-administracja
10)Organizacja i zarządzanie sekretariatem medycznym

Kierunek – Pedagogika (I stopnia)

Specjalności:
1)Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2)Resocjalizacja z profilaktyką
3)Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
4)Gerontopedagogika
5)Edukacja zdrowotna i psychodietetyka

Kierunek – Pedagogika (II stopnia)

Specjalności:
1)Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2)Resocjalizacja z profilaktyką
3)Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
4)Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z oligofrenopedagogiką
5)Gerontopedagogika
6)Edukacja zdrowotna i psychodietetyka

Kierunek – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (I stopnia)

Specjalności:
1)Dziennikarz prasowy i sportowy
2)Dziennikarz radiowy i telewizyjny
3)Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
4)Fotografia prasowa i reklamowa
5)Marketing medialny i PR

Kierunek – Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (II stopnia)

Specjalności:
1)Publicystyka kulturalna
2)Zarządzanie mediami
3)Marketing medialny i PR

Kierunek – Zarządzanie (I stopnia)

Specjalności:
1)Doradztwo zawodowe i kadry
2)Marketing medialny i PR
3)Menadżer BHP
4)Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
5)Zarządzanie firmą i doskonalenie jakości
6)Zarządzanie kryzysowe
7)Zarządzanie miastem
8)Zarządzanie systemami informacyjnymi
9)Zarządzanie turystyką i hotelarstwem
10)Zarządzanie zasobami ludzkimi
11)Zarządzanie zamówieniami publicznymi

Kierunek – Zarządzanie (II stopnia)

Specjalności:
1)Doradztwo zawodowe i kadry
2)Marketing medialny i PR
3)Menadżer BHP
4)Psychologia w biznesie
5)Rachunkowość i finanse w zarządzaniu
6)Zarządzanie firmą i doskonalenie jakości
7)Zarządzanie miastem

8)Zarządzanie usługami publicznymi
9)Zarządzanie zasobami ludzkim

Kierunek – Bezpieczeństwo narodowe (I stopnia)

Specjalności:
1)Bezpieczeństwo i obronność
2)Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
3)Ochrona przeciwpożarowa w zintegrowanych służbach ratowniczych
4)Zarządzanie i edukacja w służbach publicznych
5)Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo

Kierunek – Filologia angielska (I stopnia)

Specjalności:
1)Język techniczny i biznesu
2)Nauczycielska – język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
3)Translatoryczna
4)Język angielski w kulturze, mediach i w show biznesie

Kierunek – Bezpieczeństwo i higiena pracy (I stopnia)

Specjalności:
1)Bezpieczeństwo i higiena pracy w przemyśle i usługach
2)Menadżer BHP

Kierunek – Socjologia (I stopnia)

Specjalności:
1)Socjologia miasta i procesów organizacji
2)Socjologia społeczności lokalnych i regionalnych

Kierunek – Ochrona środowiska (I stopnia)

Specjalności:
1)Metody monitorowania stanu środowiska
2)Zrównoważony rozwój terenów industrialnych

Kierunek – Europeistyka (I stopnia)

Specjalności:
1)Fundusze europejskie

Kierunek – Historia (I stopnia)
Specjalności:
1)Nauczycielska
2)Historia Zagłębia Dąbrowskiego

Studia podyplomowe
Kierunki:
1. Administracja publiczna
2. Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej
3. Podatki i prawo podatkowe
4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
5. Studia podyplomowe administracyjne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
6. Zarządzanie i marketing w administracji publicznej
7. Mediacje sądowe i pozasądowe
8. Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10. Administracja w systemie bezpieczeństwa
11. Bezpieczeństwo narodowe
12. Język angielski w biznesie
13. Logistyka w biznesie
14. Organizacja i zarządzanie oświatą
15. Windykacja należności
16. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE
17. Psychologia w zarządzaniu
18. Zarządzanie zasobami ludzkimi
19. Szkoła Coachingu
20. Szkoła trenerów biznesu
21. Controlling w przedsiębiorstwie
22. Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą
23. Wizerunek i społeczna odpowiedzialność biznesu w nowoczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem
24. Modele biznesu przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym
25. Dziennikarstwo
26. Marketing polityczny
27. Public relations
28. Edukacja dla bezpieczeństwa
29. E-nauczyciel. Metodyka nowoczesnego nauczania
30. Tyflopedagogika
31. Logopedia
32. Oligofrenopedagogika
33. Pedagogika pracy opiekuńczo – wychowawczej
34. Pedagogika sądowa z mediacją
35. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
36. Akademia marketingu politycznego

Szkolenia:

Szkolenia z zakresu zarządzania, psychologii, pedagogiki, dziennikarstwa, prawa.
Najbliższe szkolenia:

1.Coaching. Podstawowe metody pracy i korzyści z tego płynące.
2. Masaż klasyczny z elementami ćwiczeń leczniczych.
3. Kto kogo pociąga za sznurki, czyli rzecz o manipulacjach.
4. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
5. Szkolenie trenerskie.
6. Od pomysłu do projektu – czyli jak pisac projekty unijne?
7. Kurs na wychowawcę kolonijnego
8. Język angielski w biznesie.
9. Prawo pracy

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wykłady z zakresu:
literatura, filozofia, historia, medycyna, prawo, ekonomia, kino, muzyka, relaksacja, szeroko pojęta kultura, Unia Europejska etc., kluby zainteresowań (literacki, podróżniczy, muzyki poważnej).

Warsztaty:
języki obce ( różne stopnie zaawansowania: angielski, niemiecki, hiszpański); komputery( różne stopnie zaawansowania); joga; fitness senior; prawo medyczne; emisja głosu i aktorstwo; recytacja; psychologia społeczna w praktyce; techniki zapamiętywania; ekspresja twórcza; decoupage; twórcze pisanie)

Uniwersytet Rodzinny:

DAR – Dziecięca Akademia Rozmaitości

1.warsztaty młodych badaczy
2.warsztaty z hipoterapii
3.akademia młodego kucharza
4.Zajęcia ,,W krainie dinozaurów’
5.Warsztaty artystyczne
6.Warsztaty terapeutyczne
7.Zajęcia rycersko archeologiczne
8.Warsztaty z robotami

Warsztaty uzupełniające:
1.Kurst tworzenia biżuterii
2.Warsztaty detektywistyczne
3.Zajęcia z modelingu
4.Młody iluzjonista
5.Muzykoterapia
6.Warsztaty orgiami
7.Zajęcia taneczne
8.Warsztaty fotograficzne

MAG – Magiczna Akademia Gimnazjalistów

1.warsztaty dziennikarskie
2.warsztaty ,,podróże w czasie i przestrzeni”
3.zajęcia rycersko-archeologiczne
4.zajęcia-wyprawa dookoła świata
5.Warsztaty młodych badaczy
6.Warsztaty z robotami
7.Zajęcia ,,Niesamowita Japonia”
8.Warsztaty biznesowe
Warsztaty uzupełniające:
1.Kurst tworzenia biżuterii
2.Warsztaty detektywistyczne
3.Zajęcia z modelingu
4.Akademia młodego kucharza
5.Kurs młodego prawnika
6.Warsztaty terapeutyczne
7.Warsztaty hipoterapii 8.Warsztaty artystyczne

Klub Literacko-artystyczny
1.Wystawy artystyczne2.Plenery malarskie
3.Spotkania autorskie z literatami/poetami/malarzami
4.Warsztaty literacko-artystyczne
5.Konkursy Jednego Wiersza

Dane naboru

1)Punkt rekrutacyjny
32/36-31-206
p. 010

2)Centrum studiów podyplomowych
32/36-31-221
p. 104

3)Uniwersytet Trzeciego Wieku
32/36-31-231
p. 011

4)Centrum szkoleń
32/36-31-213
p. 011

5) Uniwersytet Rodzinny
32/36-31-235
p. 207

Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

Copyright Edukacja365.pl – Wszelkie prawa zastrzeżone – 2014/2015